W moich rękach - życie w moich rękach

Temat: Potrzebuję pomocy w temacie "Internet w szkole"
1. www.proszynski/pl/asp.recenzjecd/asp?recenzja_id=212 (art. z G.Wyborczej z 8.12.2003) 2. www.vulcan.edu.pl/eid/archiwum/2001/04/co_internet.html (J. Łeska, Z. Łeski: Co internet może dac uczniom. "Edukacja i Dialog", nr 4/2001 3.B. Staniów: Internet w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych."Biblkioteka w Szkole" nr 2/2002 4. M. Ćwiek: Uzależnienie od komputera i Internetu."Nowe w Szkole", nr 7-8/2003 5. M. Braun-Gałkowska: Dziecko w świecie mediów. "Edukacja i Dialog nr 6/2003 6. J. Łeska, Z. Łeski: Pod opieką komputerowej niani. "Edukacja i Dialog", nr 4/2001 Jest więcej, ale nie mam teraz czasu. Znajdziesz te artykuły w necie po samym tytule. Przejrzyj też czasopismo "Jezyki Obce...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,10129,35214280,35214280,Potrzebuje_pomocy_w_temacie_Internet_w_szkole_.html