W moich rękach - życie w moich rękach

Temat: Potrzebuję pomocy w temacie "Internet w szkole"
1. www.proszynski/pl/asp.recenzjecd/asp?recenzja_id=212 (art. z G.Wyborczej z 8.12.2003) 2. www.vulcan.edu.pl/eid/archiwum/2001/04/co_internet.html (J. Łeska, Z. Łeski: Co internet może dac uczniom. "Edukacja i Dialog", nr 4/2001 3.B. Staniów: Internet w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych."Biblkioteka w Szkole" nr 2/2002 4. M. Ćwiek: Uzależnienie od komputera i Internetu."Nowe w Szkole", nr 7-8/2003 5. M. Braun-Gałkowska: Dziecko w świecie mediów. "Edukacja i Dialog nr 6/2003 6. J. Łeska, Z. Łeski: Pod opieką komputerowej niani. "Edukacja i Dialog", nr 4/2001 Jest więcej, ale nie mam teraz czasu. Znajdziesz te artykuły w necie po samym tytule. Przejrzyj też czasopismo "Jezyki Obce w szkole." Nie jestem nauczycielką.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,10129,35214280,35214280,Potrzebuje_pomocy_w_temacie_Internet_w_szkole_.htmlTemat: Gdzie uniwersytety ukryły profesorki?
niej informacji o kobietach. Manipulacja pamięcią zbiorową polega również na tym, że niewiele osób zna mechanizm pomijania kobiet na kartach historii. Autorki tego artykułu opisują wyłącznie jeden ze sposobów na unicestwianie wybitnych kobiet. To, że na tym forum znalazły się głosy niechęci, świadczy o braku wiedzy na ten temat, świadczy o potrzebie częstego mówienie o tym problemie. Autorkom artykułu dziękuję serdecznie za rozpoczęcie debaty i mam nadzieję, że będzie ciekawym, wartościowym początkiem mądrego dialogu, który pobudzi wszystkich do myślenia. htpp://szwecja11.blox.pl
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,933,38723028,38723028,Gdzie_uniwersytety_ukryly_profesorki_.html


Temat: Czasopisma naukowe z zakresu pedagogiki??
czasopisma dla nauczycieli i rodziców. Materiały z pedagogiki, metodyki dydaktyczno- wychowawczej, artykuły o funkcjonowaniu oświaty. Głos Nauczycielski - Tygodnik społeczno-oświatowy zajmujący się problematyką nauczania - aktualności, felietony, reportaże, konkursy, forum. Kaganek - Kwartalnik dla pedagogów, nauczycieli przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów. Artykuły, wymiana poglądów i doświadczeń. Kurier Pedagogiczny - Miesięcznik interdyscyplinarny skierowany do pracowników przedszkoli, dyrektorów i nauczycieli. Przegląd Oświatowy - Ogólnopolski dwutygodnik Solidarności adresowany do pracowników oświaty i wychowania. Wywiady i artykuły, konspekty lekcji i testy. Wirtualna edukacja - Elektroniczne czasopismo poświęcone problemom e- learning. Wychowawca - Miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich....
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,16566,81674009,81674009,Czasopisma_naukowe_z_zakresu_pedagogiki_.html


Temat: ponowne obniżenie wieku szkolnego???
Jestem przedszkolanką (nauczycielką przedszkola - to dla tych, co nie lubią słowa przedszkolanka). Uważam, że przedszkole - choćby na kilka godzin - jest dla dzieci bardzo korzystne. I dobrze zorganizowany pobyt ... się, przestrzeganiem zasad dialogu, śpiewaniem itpd... Tylko - nie wiem, czy zdajecie sobie mamy sprawę z tego, że ocenia naszą pracę nie tylko rodzic - często także oczekujący konkretnych umiejętności (np. ... Polecam także dyskusję o artykule na forum "Edukacja". Pozdrawiam - grażka
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,587,21273875,21273875,ponowne_obnizenie_wieku_szkolnego_.html


Temat: Polskie mity.....i realia
Dialog Rok ubiegły był Rokiem Dialogu. Na łamach PP możemy przeczytać małe podsumowanie. Poniżej mały fragment, dotyczący Polski. "Trwa sumowanie efektów Roku Dialogu. Takim obwieszczono 2008. Objął on wszystkie 27 krajów Unii Europejskiej. Jego pilotowaniem zajęła się Dyrekcja Generalna do spraw Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej. W Polsce za przygotowanie obchodów Roku odpowiadało Narodowe Centrum Kultury. Wielokulturowość, owe multiculti, stało się słowem – hasłem minionego roku. (...) A w Polsce? Posłuchajmy podsumowania Igi Raczyńskiej, jednego z koordynatorów Roku w naszym kraju, dokonanego 11 lutego w Białymstoku w Centrum Edukacji Nauczycieli na dwudniowej konferencji o międzykulturowym dialogu, zaproponowanej nauczycielom przez departament kultury urzędu marszałkowskiego województwa podlaskiego. Otóż w Polsce mówiono o chrześcijańskich korzeniach Europy, wielowyznaniowych tradycjach Polski, wkładzie różnych kultur w budowanie kultury Rzeczypospolitej. Ale także zajmowano się „wspieraniem ruchów demokratycznych w krajach, będących w bezpośrednim sąsiedztwie Unii Europejskiej”. Budowano „dialog i współpracę” z sąsiadami Polski, głównie Ukrainą i Białorusią, i pogłębiano dialog z mniejszością ukraińską i białoruską. Priorytet uzyskała polityka. Tak sądzę. By dialog prowadzić, trzeba bowiem znać kulturę własną i choć trochę tego, z kim się rozmawia. W Polsce kulturę wschodnią wyrzucono poza nawias Europy. ... w Kancelarii Prezydenckiej, zdaje się należeć do takiej opcji. Pisząc do Rzeczypospolitej tekst „Zbudujmy muzeum Kresów” (13-14 grudnia 2008), dokonał jakby swego podsumowania Roku Dialogu. Dla niego wielokulturowość to niezwykle modna, ... www.pporthodoxia.com.pl/artykul.php?id=1992
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,45535,58006643,58006643,Polskie_mity_i_realia.html


Temat: STOSUNEK ŻYDÓW DO POLAKÓW
polskich nauczycieli. Izraelczycy narzekają, że nie mają w nas partnerów. - W waszym Ministerstwie Edukacji nie było koordynatora. Dopiero ostatnio pojawiła się taka szansa - twierdzi Michał Sobelmann, rzecznik ambasady izraelskiej.W kontaktach szkół pomagają Forum Dialogu i Towarzystwo Przyjaźni Izraelsko-Polskiej. Ostra broń na terrorystów Bardzo drażliwą kwestią są strażnicy z ostrą bronią, którzy ubezpieczają wycieczki. Ambasador Peleg przekonuje, że nie jest to ... współczesnej Polsce. Być może do grup zostaną włączeni polscy przewodnicy. Jest też deklaracja ponownego uruchomienia polsko-izraelskiej komisji podręcznikowej, która działała na początku lat 90. ALEKSANDRA MAJDA Artykuł z Rzeczpospolitej
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,50,22880977,22880977,STOSUNEK_ZYDOW_DO_POLAKOW.html


Temat: Na Forum Krakowskim !!!!
spędzone w tejże podstawówce lata poświęcił głównie na dręczenie nauczycieli i kolegów? I żeby nie było zarzutów co do większych szans itp.: moi rodzice mają wykształcenie podstawowe, pracowali całe życie jako ... proc., ale jest dialog, otwarcie się na tych ludzi, projekty skierowane do młodych, miejsca, gdzie mogą się spotkać, itp. Niemcy pokazują: muszą być projekty, organizacje pozarządowe, pracownicy socjalni i politycy, którzy...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,44,31883703,31883703,Na_Forum_Krakowskim_.html